Yann Duzert, Frank V. Zerunyan, Nurliah Nurdin, Friezca Rara Juta